Δωρεά Ωαρίων – Εμβρύων

Η δωρεά ωαρίων απευθύνεται σε γυναίκες:​

 • ανεξαρτήτου ηλικίας, που έχουν κάνει αρκετές αποτυχημένες προσπάθειες με ομόλογα ωάρια

 • με πρόωρη ανεπάρκεια ή δυσλειτουργία ωοθηκών

 • μετά τα 44-45 έτη, όπου η ποιότητα και η χρωμοσωμική σύσταση των ωαρίων φθίνει, παρά το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχουν αρκετά

Στόχο της εν λόγω θεραπείας είναι , οι γυναίκες και τα ζευγάρια με τα παραπάνω στοιχεία ιστορικού, να έχουν πολύ καλύτερη πρόγνωση για την επίτευξη εγκυμοσύνης.

0
%
Θετικό τεστ κύησης
0
%
Ποσοστό γεννήσεων

Επιλογή δότριων

Οι δότριες, που επιλέγουν να διαθέσουν τα ωάρια τους σε ζευγάρια ή γυναίκες που χρίζουν θεραπείας με Δωρεά ωαρίων είναι ηλικίας 18-35 ετών .Σύμφωνα με την  ισχύουσα στην Ελλάδα νομοθεσία διατηρούν την ανωνυμία τους. Ανάλογα διασφαλίζεται και η ανωνυμία του ζευγαριού ή της γυναίκας που θα δεχτεί τα ωάρια.​

Η επιλογή μιας δότριας γίνεται από τη μονάδα υποβοήθησης λαμβάνοντας υπόψη την ομάδα αίματος του ζευγαριού, ώστε να είναι συμβατό με την ομάδα αίματος  της δότριας, καθώς και τα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά αυτών.  Η επιλογή με βάση τα παραπάνω δεν απαιτείται από τη νομοθεσία ούτε έχει ιατρική σημασία.

 Οι δότριες ελέγχονται,  ανάλογα με τη μονάδα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, για:​

 • λοιμώδη νοσήματα

 • ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης

 • κυστική ινωση

 • θυρεοειδοπάθειες

 • γενική αίματος

 • πηκτικό μηχανισμό

 • απόθεμα ωαρίων με ΑΜΗ

 • ομάδα αίματος και Rhesus

 • ηλεκτροκαρδιογραφικό έλεγχο

 • καρυότυπο αίματος

 •  ψυχομετρικό προφίλ

​​Σημείωση: Ελάχιστες από αυτές τις εξετάσεις απαιτούνται από τη νομοθεσία.

Η διαδικασία

Η δότρια υποβάλλεται σε διεγερτικό κύκλο εξωσωματικής, προκειμένου την ημέρα της ωοληψίας της να γίνει γονιμοποίηση των ωαρίων που θα συλλεχθούν, με το σπέρμα του συζύγου/συντρόφου ή δότη σπέρματος που έχει επιλεχθεί.

Μετά την γονιμοποίηση τα έμβρυα καλλιεργούνται στο εργαστήριο και κρυοσυντηρούνται για να χρησιμοποιηθούν από το ζευγάρι σε 2ο χρόνο, μετά από την αντίστοιχη προετοιμασία της δέκτριας.

Η διαδικασία που ακολουθείται για την εμβρυομεταφορά είναι η προετοιμασία του ενδομητρίου της γυναίκας με χάπια οιστρογόνων ή η υπερηχογραφική παρακολούθηση του φυσικού κύκλου, αν έχει τακτικά περίοδο και ο ορμονικος αιματολογικός έλεγχος στην αρχή του κύκλου και πριν την εμβρυομεταφορά είναι φυσιολογικός.

Απαιτούνται συνήθως 2 επισκέψεις κατά την διάρκεια της παρακολούθησης .

Δωρεά Εμβρύου

 Οι θεραπείες δωρεάς εμβρύων συστήνονται:

Πολλές φορές μπορεί να συνυπάρχουν αίτια που καθιστούν αναγκαία τη χρήση δωρεάς ωαρίων και σπέρματος, όπως σε περιπτώσεις που η αζωοσπερμία από την πλευρά του άνδρα συνδυάζεται με έκπτωση ωοθηκικής λειτουργίας στη γυναίκα.

Στις περιπτώσεις αυτές γίνεται εξωσωματική με δωρεά γαμετών , όπου γονιμοποιούνται ωάρια δότριας με σπέρμα δότη, και δημιουργούνται έμβρυα, τα οποία και μεταφέρονται στη μήτρα της γυναίκας που θα γίνει η μητέρα αυτών.

 Σε αυτή την περίπτωση γίνεται όπως προαναφέρθηκε η επιλογή της δότριας και του δότη, και έπεται η γονιμοποίηση των γαμετών. Η γονιμοποίηση των «δανεικών» γαμετών γίνεται για το εκάστοτε ζευγάρι πριν την εμβρυομεταφορα τους.  

Όπως και στη δωρεά ωαρίων, έτσι και σε αυτή την περίπτωση, τα ποσοστά επιτυχίας είναι μεγάλα και ελάχιστα επηρρεάζονται από την ηλικία της δέκτριας.