Δωρεά σπέρματος

Δωρεά σπέρματος

Οι θεραπείες με δωρεά σπέρματος συστήνονται:

  • σε περιπτώσεις αζωοσπερμίας, η οποία έχει επιβεβαιωθεί κατόπιν ανδρολογικού ελέγχου με ορμονικές εξετάσεις, υπέρηχο όσχεος και βιοψία όρχεων

  • σε περιπτώσεις όπου ο σύντροφος κάνει χρήση φαρμάκων με τοξική για τα έμβρυα δράση και δεν είναι δυνατή η διακοπή τους

  •  σε περιπτώσεις πολλών αποτυχημένων προσπαθειών, όπου ο κύριος παράγοντας αποτυχίας φαίνεται να είναι το σπέρμα (πχ. μη γονιμοποίηση, κακή εξέλιξη εμβρύων σε βλαστοκύστη )

  • σε γυναίκες χωρίς σύντροφο, που επιθυμούν την απόκτηση τέκνου

 Το δείγμα σπέρματος προέρχεται συνήθως από τράπεζες σπέρματος βόρειων χωρών, με τις οποίες συνεργάζονται οι μονάδες εξωσωματικής. Στις τράπεζες αυτές γίνεται προκαθορισμένος ιατρικός έλεγχος των δοτών. Για κάθε δότη υπάρχει το ιατρικό προφίλ του και τα χαρακτηριστικά του, όπως και η ομάδα αίματος και Rhesus του, βάση των οποίων γίνεται συνήθως η επιλογή για το ζευγάρι.