Ήπιος διεγερτικός κύκλος

Ήπιος διεγερτικός κύκλος

Στην περίπτωση αυτή γίνεται χορήγηση είτε χαπιών κλομιφαίνης, είτε μικρής ποσότητας ενέσιμων σκευασμάτων γοναδοτροπινών.

Για περίπου 9 ημέρες  από την έναρξη της περιόδου χορηγούνται τα φάρμακα και γίνεται παρακολούθηση με υπερηχογραφικό έλεγχο και ορμονικό προσδιορισμό. Η θεραπεία ολοκληρώνεται με χορήγηση χορικής γοναδοτροπίνης και ωοληψία με μέθη.  Ακολουθεί γονιμοποίηση και μερικές μέρες μετά εμβρυομεταφορά .

Στον ήπιο διεγερτικό κύκλο χρειάζονται περίπου τρεις ως τέσσερις επισκέψεις, με την πρώτη από αυτές τη δεύτερη μέρα του κύκλου, ώστε να αξιολογηθεί η καταλληλότητα του κύκλου για την έναρξη των φαρμάκων.

Στην περίπτωση του ήπιου διεγερτικού κύκλου, υπάρχει η δυνατότητα συλλογής εμβρύων και μεταφοράς αυτών, όταν υπάρξει ο κατάλληλος αριθμός τους.