Σπερματέγχυση

Σπερματέγχυση

Η θεραπεία της σπερματέγχυσης συστήνεται σε:

  • Γυναίκες, ιδανικά <38 ετών , όπου ο σύντροφος / σύζυγος τους έχει φυσιολογικές παραμέτρους στο σπέρμα ή σε περιπτώσεις που επιλέγεται δωρεά σπέρματος.

Η θεραπεία μπορεί να γίνει :

  • σε φυσικό κύκλο χωρίς φάρμακα,

  • σε κύκλο με χάπια κλομιφαινης

  • με ενέσιμα σκευάσματα και τη χορήγηση στο τέλος χοριακής γοναδοτροπίνης, για τον προγραμματισμό της σπερματέγχυσης.

Είναι μια διαδικασία για την οποία χρειάζεται παρακολούθηση με 1-2 επισκέψεις για υπέρηχο.

Η πράξη της σπερματέγχυσης διαρκεί λίγα λεπτά, σε γυναικολογική θέση, σαν τεστ Παπανικολάου. . Θα πρέπει, επίσης, να ελέγχεται το επίπεδο της οιστραδιόλης, όταν έχουν χορηγηθεί φάρμακα πριν τη σπερματέγχυση , για την αποφυγή συνδρόμου υπερδιέγερσης και πολύδυμης κύησης.

Κατά την περίοδο της παρακολούθησης συνιστάται η συνέχιση των επαφών στο ζευγάρι, ώστε να υπάρχει μικρότερη αποχή και καλύτερη ποιότητα σπέρματος στη διαδικασία .

Σύμφωνα με την πρόσφατη νομοθεσία η σπερματέγχυση πρέπει να διενεργείται σε μονάδα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και όχι στο ιατρείο.

Απαραίτητα για την σπερματέγχυση

  • Αιματολογικές εξετάσεις για τα λοιμώδη νοσήματα (HIV I&II, HCV, Hbsag, RPR) και για τους δύο, εντός τελευταίου εξαμήνου

  • Σπερμοδιάγραμμα, εντός τελευταίου εξαμήνου για τον σύζυγο/σύντροφο

  • Αντίγραφα αστυνομικών ταυτοτήτων και για τους δύο

  • Ληξιαρχική πράξη γάμου ή συμβολαιογραφική πράξη για άγαμα ζευγάρια